Sıcak Havalarda Beton Dökümü


 

Beton dökümü sırasında ortalama hava sıcaklığının artarda üç gün süre ile +30°C’nin üstünde olduğu durum döküm için sıcak hava koşullarını oluşturur.
 
Yüksek hava sıcaklığı, hidratasyonu hızlandırmasına, kıvam kaybının artmasına, karışım suyu ihtiyacının artmasına, dayanım ve dayanıklılığın düşmesine ve buharlaşmanın artması ile büyük hacim değişikliklerine neden olduğundan, bu olayların olumsuz etkilerine karşı uygun önlemler alınmalıdır.

Aşırı sıcak, kuru ve rüzgârlı havalar önlem alınmadığı takdirde beton için çok olumsuz sonuçlar doğurur. Bu ortamların sonucunda oluşan ani ve yüksek buharlaşma yüzeylerde büzülmelere ve çatlamalara neden olur.

 

Beton yüzeyinde terleme sonucu oluşan suyun buharlaşma hızı abakla bulunabilir. 1 saatte, 1 m² yüzey alanından buharlaşan su miktarı 0,500 kg değerini geçerse yüzeyde çatlama olasılığı yüksek olacaktır ve özel koruma uygulanmalıdır.

Sıcak havada beton dökümünde alınacak önlemleri şöyle sıralayabiliriz;

♦ Hidratasyon ısısı düşük olan çimentolar tercih edilmeli, erken priz yapan çimentolardan kaçınılmalıdır. Çimento dozajı mümkün olan en düşük miktarda tutulmalıdır.
♦ Agregalar mümkün olduğu kadar direkt güneş ışınlarından korunarak fazla ısınması önlenmelidir. Agreganın ıslatılarak da soğuması sağlanabilir.
♦ Taze beton sıcaklığına en fazla etkiyi karışım suyu yaptığından, kullanılmadan önce soğutulmalı ve sıcaklık etkisiyle ısınmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.
Priz geciktirici ve karışım suyunu azaltıcı (akışkanlaştırıcı) kimyasal katkılar kullanılabilir.
Taze beton mümkün olan en kısa zamanda yerleştirilmeli, sıkıştırılmalı ve mastarlanmalıdır.
Mümkünse döküm, günün daha serin saatleri olan gece yapılmalıdır.
Dökümden önce kalıp ve döküm yerinin çevresi iyice ıslatılarak bölgede daha düşük sıcaklık ve nem sağlanmalıdır.
Betonun yerleştirilmesinin hemen arkasından yapılan ilk mastarlamanın sonrasında, beton yüzeyine ayakla basıldığında 1-2 mm derinlikte iz bırakıldığı durumunda ikinci mastarlama işlemi yapılmalıdır.

İkinci mastarlamanın hemen arkasından su kürüne başlanmalı, en az 3 gün boyunca, aralıksız bütün beton yüzeyleri ıslak kalacak şekilde bol su ile sulanmalıdır. Dökümden itibaren en az 14 gün boyunca kurumasına fırsat vermeden, yüzeyler nemli olacak şekilde su kürüne devam edilmelidir.
Kür suyunun sıcaklığı beton sıcaklığına oranla çok düşük olmamalı, özellikle priz aşamasında ve sonrasında beton sıcaklığına olabildiğince yakın olmalıdır.
Kalıpsız yüzeylere su kürü uygulaması devam ederken, kalıplı yüzeyler unutulmamalı, kalıplarda nemli tutulmalıdır.
Buharlaşma ve su kaybına karşı yüzeyler geçirimsiz örtüler, plastik örtü veya ıslak çuvallarla örtülmeli beton güneşin ve rüzgârın direkt etkisinden korunmalıdır. Özellikle çuvallar sürekli ıslak kalacak şekilde sulanmalıdır.
Rüzgâra karşı rüzgâr koruyucular yerleştirilmeli, beton rüzgâr etkisinden korunmalıdır.