Değerlerimiz

• Dürüstlük ve bütünlük
• Müşteri memnuniyeti
• Kalite
• Yenilikçilik
• Öncülük
• Topluma saygı
• İnsana saygı
• Takım çalışması
• Performans

 

Müşteri Memnuniyeti
Müşterilerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, geniş bir bakış açısıyla değerlendirerek yanıtlamak ve sürekli müşteri odaklı yaşamak stratejimizin ve kültürümüzün bir parçasıdır.
Her toplantıya şu soruları sorarak başlayın:

• Müşterimiz kimdir?
• Onun ihtiyaçlarını belirlemek için ne yaptık?
• Hedeflerimize - ya da onların hedeflerine – odaklandık mı? 

 

 


Topluma Saygı

İçinde yaşadığımız toplumun ayrılmaz bir parçası ve katılımcı üyesiyiz. Toplumun ihtiyaçlarına duyarlıyız.
Faaliyet gösterdiğimiz sektörde ve her yerde aşağıdaki unsurları göz önünde bulundurun:

• İçinde yaşadığımız toplumun bizim karşılayabileceğimiz gereksinimleri nelerdir?
• İçinde yaşadığımız toplumun gelişmesine ve refahının artmasına yardımcı olmak için insanımızı ve yetkinliklerimizi nasıl kullanabiliriz?

 


İnsana Saygı

İnsan faktörünün Aydos’un başarısının temelini oluşturduğunun bilincindeyiz. Çalışanlarımız arasındaki farklılıkları bir güç kaynağı olarak değerlendiriyor, Aydos’un tarihi boyunca çalışanlarına her koşulda saygı göstermiş ve değer vermiş olmasından dolayı gurur duyuyoruz...
Aşağıdaki soruları sorarak kendinizi sınayın:

• Farklı stilleri ve bakış açılarını yalnızca anlamakla kalmayıp kabul etmeye de çalışıyor muyuz?
• Birbirimize karşı açık ve yapıcı davranıyor muyuz?

 

 

Performans

Performansımızı sürekli geliştirmek için çalışırız. Bir işi yapmaya karar verdiğimizde, o işi mümkün olan en iyi, en doğru, en verimli şekilde ve zamanında tamamlarız. O işi bir dahaki sefere daha iyi yapmanın yollarını ararız.
Aşağıdaki soruları sorarak birbiriniz için zorlayıcı güç oluşturun:

• Girişimci gibi davranıyor muyuz?
• İşimizde her gün ilerleme göstermeyi bir yaşam biçimi haline getiriyor muyuz?
• En yüksek değeri sağlayan girişimlerin peşinden gidiyor muyuz?
• Sorumluluklarımızı biliyor ve hatalarımızdan ders alıyor muyuz?

 

 


İşbirliği ve Takım Çalışması

Başarılı bir şirket olmak, müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için organizasyonel ve coğrafi sınırları aşarak birlikte çalışmamızın gerekliliğinin farkındayız.
Birbirinize şu soruları sorun:

• Doğru zamanda doğru kişileri işin içine dahil ediyor muyuz?
• Bir kararı uygularken birlikte hareket ediyor muyuz?

 
 

Liderlik

Liderlerimizin bilgiyi paylaşarak ve üstün bireysel çabayı ödüllendirerek takımlarındaki çalışanlarımıza güç verdiklerine ve önlerini açtıklarına inanıyoruz. Kuruluşumuzun her düzeyinde liderlik için fırsat sağlamayı hedefliyoruz.
Birbirinize şu soruları sorun:

• Mevcut durumu ve şartları iyileştirmek üzere sürekli olarak çaba gösteriyor muyuz?
• Performans konusunda itici güç rolünü üstleniyor muyuz?
• Görmek istediğimiz davranışlara model oluşturuyor muyuz?

 

Dürüstlük ve Bütünlük

İnsan sağlığına önem verir, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik çalışmalarımızda en yüksek etik standartları ve kalite anlayışını ilke ediniriz.
Her işe şu soruları sorarak başlayın:

• Elde ettiğimiz sonuçlara nasıl ulaştığımızı gururla açıklayabilir miyiz?
• Doğru şeyi, doğru şekilde mi yapıyoruz?

 

 

 


Kalite

Aydos çalışanlarının yaptığı her işte ve tüm değerlerimizde kalite esastır. Dünyanın her yerinde kaliteli sağlık hizmeti sunmak en önemli amaçlarımızdan biridir. İş yapış yöntemlerimiz ve süreçlerimiz paydaşlarımızın beklentilerinin üzerinde kaliteli sonuçlar almamızı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
Her projeye aşağıdaki soruları sorarak başlayın ve bitirin:

• Yaptığımız her işi daha iyi yapmak için nasıl bir çaba gösteriyoruz?
• Anne-babamız, çocuklarımız, arkadaşlarımız ya da komşularımız ilaçlarımızı kullandığında içimiz rahat olur mu?

 


Yenilikçilik

Yenilikçilik, sektördeki farklılığımızı, başarımızı, kararlılığımızı, gelişmemizi ve lider konumumuzu sürdürmenin temelidir.
Her işe şu soruları sorarak başlayın:

• Bu işi yapmanın daha iyi bir yolu var mı?
• O yolu ilk keşfeden biz mi olacağız?
• İşimizin her alanında yenilikçi olmayı hedefliyor muyuz?

 

 
 

 


Etik Anlayışımız

Aydos olarak etik anlayışımızı iki temel prensip belirler;

• Yasalara ve etik kurallara uygun olarak faaliyette bulunmak hiçbir surette ödün verilemeyecek bir sorumluluktur.
• İnsan sağlığı ve bilim her şeyin üzerindedir.

Bu prensipler doğrultusunda, öncelikle içinde bulunduğumuz sektörü ilgilendiren tüm yasa, yönetmelik ve kurallara titizlikle uyarız.