Beton Karma Suyu

Beton karma suyu, betonda işlenebilirliği ve çimento hidratasyonunu sağlamak için kullanılan çok hassas ve önemli bir hammaddedir. Hassas ve önemli olmasının nedeni, su miktarının, taze ve sertleşmiş betonun tüm önemli olmasının nedeni, su miktarının, taze ve sertleşmiş betonun tüm özelliklerini etkileyebilmesidir.
 
Beton karma suyu, mümkün olabildiği kadar temiz, içinde zararlı etki gösterebilecek kadar klorür, sülfat, asit, şeker, organik madde, endüstriyel atık, yağ, kil ve silt gibi maddeler olmamalıdır. 
 
Çimento, hidratasyon için ağırlığının % 25’i kadar su miktarına ihtiyaç duyar. Bu miktarın üzerinde kullanılan su miktarı sadece işlenebilirliği arttırma amacına yöneliktir.

Bu zamanla betonun bünyesini terk ederek yerini boşluklara bırakmaktadır.

Karma suyu miktarı ne kadar fazla olursa boşluklar da o kadar fazla olur ve bu durum sadece dayanımı olumsuz yönde etkilemekle kalmaz, betonun durabilitesini de olumsuz yönde etkiler.

Beton yapımında üç değişik amaç için kullanılmaktadır:

Çimento ve agrega ile birlikte betonun karılmasında “ karışım suyu ” olarak
Yerine yerleştirilen taze betonun yüzeyine uygulanan “ bakım suyu ” olarak
Betonda kullanılacak agregaların temiz olmalarını sağlamak için “ yıkama suyu ” olarak.

Bunlardan en önemlisi birincisidir. Yani çimento ve agrega tanelerinin yüzeyini ıslatarak beton malzemelerinin kolayca karıştırılabilmesini ve yerleştirilebilmesini özetle işlenebilirliği sağlamaktır.

Beton yapımında “ karışım suyu ” olarak kullanılacak su, mümkün olduğu kadar temiz olmalı, içerisinde betona zarar verebilecek organik ve atık maddeler bulundurmamalıdır.

Beton üretiminde kullanılacak su, TS 3440’ a uygun olmalı ve genelde içilebilir özellikte olmalıdır.