Püskürtme Beton Nedir?

Püskürtme beton, yüksek hava basıncı  ile bir yüzeye püskürtülen ve kendi kendine sıkışan betondur.
Püskürtme betonun uygulanabilmesi için erken priz alabilmesi ve mukavemet kazanabilmesi gerekmektedir. Bu amaçla püskürtme betonlarda priz hızlandırıcı kullanılır.

 

 
Püskürtme betonu, kuru karışım ve yaş karışım sistemleri olmak üzere iki şekilde uygulanır. Kuru karışım sisteminde çimento, agrega ve toz priz hızlandırıcıların kuru karışımı bir makineye doldurulur. Basınçlı hava yardımı ile hortumlardan nozula iletilir. Hidratasyon için gerekli su nozulda katılır. Yaş karışım sisteminde ise çimento, agrega makineye doldurulur. Su ve sıvı priz hızlandırıcı nozulda ilave edilir. Yaş sistemde ise normal beton uygulamalarında olduğu gibi su / çimento oranı kontrol altına alınmış kimyasal katkılı beton karışımı hazırlanır ve uygun makineler ile hortumdan nozula pompalanır. Püskürtmek için gerekli basınçlı hava ve sıvı priz hızlandırıcı katkılar nozulda betona ilave edilir.
 
Püskürtme Betonlar Nerelerde Kullanılır?
Tünellerde, madenlerde, hidrogüç projelerinde, şev stabilizasyonlarında  kaya ve zemin desteği için kuru karışım ve yaş karışım püskürtme betonu kullanılır. 

 
Püskürtme betonun priz hızlandırıcılarını sodyum silikatlar, alüminatlar ve alkali içermeyen priz hızlandırıcılar olmak üzere üç gruba ayırabiliriz.

Püskürtme beton katkıları, çimento tipine, istenilen priz ve mukavemet değerlerine göre çimento ağırlığının % 3- %10 oranında kullanılırlar. Priz hızlandırıcıları olumlu etkilerinin  yanı sıra nihai mukavemetlerde belirli düşüşlere (özelikle sodyum silikatlar ve alüminatlar) neden olurlar. Bu sebepten dolayı priz hızlandırıcının dozajı çok önemlidir ve mümkün olduğunca az olmalıdır.

Püskürtme betonun katkıları genellikle beyaz ve krem renkli olup toz ve sıvı haldedir. Yoğunluğu 20°C’ de 1,1 kg/lt dir.
 
Püskürtme Betonu Nedir Katkısı 

Taze Beton Üzerindeki Etkileri: Hızlı priz alma, geri sekme oranının azaltılması ile kalın tabakalar halinde düşeyde ve yatayda tutunabilme, kohezyon artışı.
 
Sertleşmiş Beton Üzerindeki Etkileri: nihai neton dayanımında %20-%25 düşüş, yetersiz durabilite, donma çözülme direncinde azalma, yüksek hidrolik rötre.