Üretim Süreci ve Ürünlerimiz

Üretim Süreci ve Ürünlerimiz

Firmamız tedarikçilerimizden gelen her türlü hammadde ve yardımcı malzemelere belirlenen kalite ve üretim standartlarına göre Giriş Kalite Kontrol testleri uygulanarak sonra hammaddenin ve yardımcı malzemenin “Üretime Uygundr” onayı alması zorunludur.

Üretime Uyguundur onayı alan hammadde ve yardımcı malzemeler ile yapılan üretim sürecinde, üretim hatları üzerinde üretim anında ve üretimden hemen sonra alınan numuneler firmamızın laboratuvarlarında ulusal (TSE) ve uluslararası (EN, DIN, ISO vb.) kalite standartı kurumlarınca belirlenen Proses Kalite Kontrol testlerinden geçirilirler ve düzenli olarak kayıt altına alınırlar.

Proses Kalite Kontrol aşamasında, üretimle eş zamanlı olarak ürün ölçüleri sürekli kontrol edilir ve kayıt altına alınır. Ürünlerimizin kalite standartlarında belirtilen kontrol sıklığı ve sayısına uygun olarak yapılan tüm kontrollerden geçerek “Kalite Onayı” alması zorunludur. 

Yeterli Çalışma Alanı

Üretilen, ürünlerin ve bu ürünlere ait hammaddelerin bir birine karışmaması için yeteri genişlikte ayrı ayrı bölümlerin ayrılması,
• Üretim yeri, ürün ve hammadde için depolama alanı, test için ayrılan ürünlere özgü hammadde kabul alanı ve reddedilen hammaddelere ayrılan alan olarak ayrılmıştır.

 

Üretim Süreci ve Kontrol

Tüm üretim süreci yetkili teknik eleman denetiminde yapılmaktadır.
• Tüm kaplar konteynerler ve mekanik üretim ekipmanları üretilen ürünün özelliği yönünden kontrol edilip etiketlenmektedir. Ve parti numarası verilmektedir.

 

Kalite Kontrol Sistemi

• Konusunda Uzman eğitimli kalite kontrol personelimiz hammaddeleri ve bitmiş ürünleri kontrol etmektedirler.
• Kalite kontrol laboratuvarımız aşağıdaki belirtilen başlıca görevleri sistematik bir biçimde yapmaktadır.
• Yapılan her testin ve analizin raporunu ayrıntıları ile yazılması.
• Kabul veya ret edilen her bir ürün için raporlar düzenlenmektedir.
• Her bir parti hammadde ve son üründen bir adet ileride geri dönüş değerlendirmesi ve kontrolü için saklanır.
• Hammadde ve mamul maddelerin istikrarı değerlendirilir.
• Geri dönen ürünler gerekli kontrolleri yapıldıktan ve sebepleri raporlandıktan sonra dönüştürülerek tekrar kullanımı sağlanır.

 

Hammadde Kontrolleri

Gerekli sevk evrakları ve sevk numaraları kontrol edildikten ve dış görünüş muayenesi yapıldıktan sonra fabrikaya kabulü yapılmaktadır. (nakliye esnasındaki olası deformasyonlar kontrol edilmektedir).
• Hammaddenin özelliğine uygun sıcaklıkta ve nemde depolanması yapılmaktadır.
• Sistematik olarak kalite kontrol personeli tarafından numuneler alınıp standartlara uyumu bakımından kontrolleri yapılmaktadır.

 

Numune Alma

• Üretim süreçlerinin her aşamasında, kalite planı çerçevesinde numuneler standartlara uygun olarak alınır.
• Satın alınan hammaddeler, üretim aşamasında reaktörlerden ve ürün sevk sırasında numuneler alınır.
• Ürünün sevk noktalarından, EN normlarına uygun spot (anlık) numune alma ve ürün kontrolü gerçekleştirilmektedir.
• Sevk sırasında alınan numuneler şahit numune olarak saklanır.

 

Numune Hazırlama

• Laboratuvarlarda numuneler analiz öncesi hazırlanma işleminden geçirilir. Bu işlemler, numunenin temsili miktara indirgenmesi, tartım, karıştırma vb. işlemlerden oluşur.
• Ürün özelliklerini bildiren etiket ilgili standarda göre hazırlanır ve teknik dokümanları ile birlikte müşteriye gönderilir.
• Numune ağzı sıkıca kapatılabilen bir kap içerisine konulup, kapak kısmı bantlandıktan sonra 2 poşet içerisine konulup gönderilir.

 

Kalibrasyon

Tüm test ekipman ve cihazlarının kalibrasyonları dokümante edilen bir kalibrasyon planı çerçevesinde uluslararası geçerliliği olan kalibrasyon kuruluşları tarafından periyodik olarak gerçekleştirilir.