Laboratuarlarımız

Kimya Laboratuvarı

Laboratuvarlarımız ileri teknoloji cihazlar ve uluslararası metodlar kullanılarak analizler gerçekleştirilmektedir. Hızlı ve güvenilir sonuç veren cihazları sayesinde tüm ürün grubumuzun analizleri kısa sürede ve doğru olarak sonuçlanmaktadır.

Laboratuvarlarımız enstrümantal analizlerinin ürün kalitesini ve insan sağlığını etkilemesi bilinciyle analizlerde konusunda uzman personeller çalışmaktadır.

• Üretimimizin kalitesini kontrol eder.
• Üretimimizin prosesinin önemli bir parçasıdır.
• Yüksek kalitede üretim için ön koşuldur.
• İyi üretim uygulamaları ve kritik kontrol noktalarının denetiminin ne ölçüde başarılı olduğunu belirleyen faktördür.

Kimya Laboratuvarımızda Yapılan Testler

• Homojenlik, renk
• Spektrofotometre etkin bileşen(FT-IR)
• Yoğunluk
• Katı madde içeriği
• pH değeri
• Suda çözünebilir klorür
• Toplam klorür
• Alkali içeriği (Na2O eş değeri olarak)
• Titrimetrik analizler
• Volumetrik analizler

Beton Laboratuvarı

Laboratuvarımızda üç ana grup altında deney faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. Bunlar; beton, agrega (kırma taş, kırma kum ) ve çimento deneylerinden oluşmaktadır.

Agregaları tüm fiziksel ve kimyasal deneyleri yapılarak beton standartlarında belirtilen kalite kriterlerine uygunlukları kontrol edilmektedir.
Beton üretiminde ana hammadde olarak kullanılan çimento, uçucu kül ve cüruf gibi bağlayıcıların ve beton karma sularının standartta belirtilen fiziksel ve kimyasal deneyleri gerçekleştirilmektedir.

Yapıların ana bileşeni olan betonun taze ve sertleşmiş haldeki özelliklerinin kontrolü için birçok test ve deney metodu kullanmaktadır.
Tüm test metodları Türk Standartlarına göre gerçekleştirilmektedir.

  

Beton Laboratuvarımızda Yapılan Testler

• Priz süresi tayini
• Betonda terleme miktarının tayini
• Kılcal su emme tayini
• Sertleşmiş betonda hava boşluğu
• Çökme (slump) deneyi
• Yayılma tablası deneyi
• Hava muhtevasının tayini
• Basınç dayanımının tayini
• Çimento dayanım testi
• Numunelerinin eğilme dayanımının tayini
• Sertleşmiş beton yoğunluğunun tayini
• Agrega elek analizi ve ince madde tayini
• Agrega özgül ağırlık ve su emme deneyi
• Agrega birim ağırlık
• Agrega metilen mavisi deneyi
• Agrega yüzey nemi testi
• Beton karışımı hesap esasları
• Çimento kızdırma kaybı tayini