Kalite Politikamız

Kalite Politikası

Müşterilerimizin her türlü ihtiyaçlarını anlamak, süreçlerin ve performansımızın sürekli iyileşmesi ile faaliyet gösterdiği sektöre değer katarak, yüksek kaliteli, yenilikçi ürün ve hizmetler ile onların beklentilerini karşılamak veya aşmak, her Aydos çalışanının ortak hedefi ve sorumluluğudur.”

 

Bu amaç doğrultusunda kalite politikamız;

• Müşteri istek ve şikâyetlerini tespit edip değerlendirerek, yerel ve uluslararası kabul görmüş standartlar da, yüksek teknoloji kullanarak, kaliteyi yükselten, maliyeti düşüren ürünler ve hizmet sunmak,

• Hızla gelişen ve değişen günümüz dünyasında rekabet koşullarına etik kurallar çerçevesinde uyum sağlamak, hep aynı kalitede ürünleri ürettiğinin güvencesini verir, ilk seferde, hatasız üretim ve zamanında sevk ederek müşteri memnuniyetini arttırmak,

• Müşteri memnuniyetinin ana koşulunun kaliteli girdi teminiyle mümkün olacağı anlayışından hareketle, tedarikçilerimizi kalite seviyelerini yükseltmeleri için teşvik etmek,

• Çalışanlarının verimliliğinin arttırılmasını ve sistemin işleyişine katkısını etkin olarak sağlayabilmek amacıyla iç ve dış kaynaklı eğitimlerle mesleki gelişimini ve niteliklerinin yükseltilmesi sağlamak,

• Kuruluşumuz TS EN ISO 9001:2008 standardının öngördüğü şartlara uygun olarak Kalite Yönetim Sistemini oluşturmuş, dokümanter etmiş, uygulamakta ve sürekliliğini sağlayarak etkinliğini sürekli iyileştirmek,

• Kaliteyi üretirken, ürün ve hizmetlerimizden etkilenen çalışanların, müşterilerin güvenliğini gözetmeyi, gelecek nesiller adına çevreyi korumayı kendine görev saymaktadır.