Aydosper SNK 3 S

Süperakışkanlaştırıcı priz geciktirici beton katkısı

Yüksek performanslı hiper akışkanlaştırıcı beton katkısı

Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/1-A3
EN 934-2 Çizelge 11.1 ve 11.2: Priz geciktirici/yüksek oranda su azaltıcı/süperakışkanlaştırıcı beton katkısı

 

Tanımı
Aydosper® SNK 3 S, beton karışım suyunu yüksek oranda azaltarak erken ve son dayanımlarını arttıran veya aynı karışım suyu ile betona akışkanlık kazandıran, priz geciktirici özellik sağlayan süperakışkanlaştırıcı beton katkısıdır. Priz süresini geciktirmesi sayesinde çimentonun su ile hidratasyon süresini uzatır, hidratasyon ısı artışını yavaşlatarak uzun işlenebilirlik sağlar.

Yüksek sıcaklıklardaki, uzun süreli priz gecikmesi istenen beton üretiminde,
Yüksek son dayanım istenen betonlarda,
Yoğun ve düzgün yüzey istenen betonlarda,
Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı betonarme imalatları,
Mükemmel akışkanlık ve kıvam koruma istenen betonlarda,
Geçirimsizlik istenen beton üretiminde,
Soğuk derz oluşmasını önlemede,
Tekrar vibrasyona tabi tutulacak yerlerde kullanılır.
Uzun mesafe taşıma gerektiren durumlarda,

Yaz aylarında betonun kıvamını uzun süre koruyarak tekrar kıvam ayarlaması gerektirmez.
Betona kendiliğinden yerleşme özelliği kazandırır.
Beton karışım suyunu yüksek oranda azaltır.
Yüksek birim ağırlık ve dayanım olanağı sağlar.
İşlenebilirliği artırır.
Betonun priz süresini uzatır.
Pompalamayı kolaylaştırır.
Vibrasyona gerek kalmadığından gürültü kirliliğini ortadan kaldırır.
Boşluksuz ve pürüzsüz yüzey elde etme imkânı sağlar.
Segregasyon (ayrışma) riskini ortadan kaldırır.
Rötre ve sünme gibi mekanik özelliklerini iyileştirir.
 

100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.7 – 1.8 kg arasında kullanılması önerilir. Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.

Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polikarboksilat esaslı / Polycarboxylate based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.18 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 8.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 5 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : -6 ºC  
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.