Aydos Winset

Polimer esaslı, istenilen sürede priz geciktirici beton katkısı.

Priz geciktirici beton katkısı

Standart
Bayındırlık Bakanlığı Poz No: 04.613/2
TS EN 934 - 2 Çizelge 8 Priz geciktirici beton katkısı

 

Tanımı
Aydos® Winset, polimer esaslı, istenilen sürede priz geciktirici beton katkısı. Sıcak hava koşullarında tercih edilen, betonun işlenebilirlik süresini arttırarak, yerleştirme ve yüzey bitirme işlemlerini kolaylaştırır. Soğuk derz olmaksızın, sürekli beton dökümüne olanak sağlar. Priz süresini geciktirmesi sayesinde çimentonun su ile hidratasyon süresini uzatır, hidratasyon ısı artışını yavaşlatarak uzun işlenebilirlik sağlar.

Yüksek son dayanım istenen betonlarda,
Yüksek oranda su azaltma ve uzun işlenebilirlik istenen betonlarda,
Yüksek sıcaklıkta beton dökümlerinde,
Uzun beklemeli beton dökümünde,
Yerleştirme zorlukları olan ince sık donatılı betonarme imalatları,
Yoğun ve düzgün yüzey istenen betonlarda,
Tekrar vibrasyona tabi tutulacak yerlerde kullanılır.

Dayanıklı yüksek kalitede beton üretimi elde edilir.
Priz sürelerini kontrollü olarak uzatır.
Son dayanımlara olumsuz etkisi yoktur.
Sünme ve büzülmeyi azaltır.
Betonun priz süresini uzatır.
İşlenebilirliği artırır.
Sıcaklık etkisini minimuma indirir.
Ayrışmayı ve terlemeyi azaltır.
Kolay pompalama sağlar.
Betonun hızlı kıvam kaybetmesini engeller, kullanılan çimento cinsine bağlı olarak uzun kıvam koruma sağlar.
Yüksek hidratasyon ısısından dolayı oluşabilecek rötre çatlaklarını önler.
 

100 kg bağlayıcı (çimento-mikrosilika-uçucu kül) için 0.5 – 2.0 kg arasında kullanılması önerilir.
Katkı dozajı; agrega özelliklerine, beton sınıfına, su/çimento oranına, su kalitesi ve ortam sıcaklığına göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden laboratuvarda ön deneme karışımları yapılarak belirlenmesi tavsiye edilir.

Kimyasal İçeriği / Chemical Contents : Polimer esaslı / Polymer based
Görünüm-Renk / Appearance-Colour : Kahverengi sıvı / Brown liquid
Yoğunluk / Density : 1.05 ± 0.02 kg/l. ISO 758
pH Değeri / pH Value : 4.5 ± 1 TS 6365 EN 1262
Klor İçeriği / Chloride Content (Cl) : < % 0.1 TS EN 480-10
Alkali İçeriği / Alkali Content       : < % 7 TS EN 480-12
Donma Noktası / Freezing Point : -3 ºC  
Korozyon Davranışı / Corrosion Behavior : Sadece TS EN 934-1 Ek A.1’de verilen bileşenleri içerir.
Contains only components according to TS EN 934-1 Annex A.1
Tehlikeli Maddeler / Dangerous Substances : Tamamen Ek ZA’ye uygundur. / Comply with annex ZA.
+20ºC’de, %50 bağıl nem koşullarında elde edilmiştir. / Is produced at +20ºC, %50 relative humidity conditions.