Kariyer

İşe Alma Süreci


Yeni ekip arkadaşlarımızda, pozisyonun gerektirdiği eğitim, tecrübe ve yetkinliklere ek olarak kurum kültürümüz ve değerlerimizle uyumlu kişilik özelliklerine sahip olmalarını bekliyoruz. 
 
İşe alım sürecimiz, kadro planlarımız doğrultusunda açılan yeni pozisyonların internette duyurulmasıyla başlar. Açık pozisyonlar için gelen başvurulardan aday havuzları oluşturup, pozisyon gereklilikleri açısından değerlendiririz. Mülakatlarımızı yüz yüze veya telefon aracılığıyla gerçekleştiririz. Görüşme sürecinde, başvuru formu, yabancı dil testi, kişilik envanteri ve yetkinlik bazlı ölçme ve değerlendirme teknikleri ve araçları kullanıyoruz. Tüm değerlendirmeler sonucunda uygun bulunan adaylar için referans kontrolünün ardından iş teklifi veririz.
 
Başvuru yapan tüm adaylara olumlu veya olumsuz olan değerlendirme sonucunu e-posta yoluyla iletir, özgeçmişlerini daha sonra farklı pozisyonlar için değerlendirmek üzere veri tabanımızda saklarız.

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM