Kariyer

İK Politikamız

En önemli sermayesinin insan kaynağı olduğuna inanan Aydos Yapı Kimyasalları insan kaynakları politikası; mesleğinde uzman, motivasyonu yüksek, sosyal yetkinliğe sahip, katma değer yaratan çalışan profili oluşturmak, insan kaynağını doğru yönetmek, yönlendirmek ve geliştirmek üzerine kurulmuştur.
 
İnsan Kaynakları Politikamız

  • İşe uygun yetkinliğe sahip, doğru kişileri seçerek uygun pozisyonlarda çalışmalarını sağlamak,

  • Her kademedeki çalışanların moral ve motivasyonunu en üst düzeyde tutmak, aile bilinci oluşturmak,

  • Çalışanlarımıza sürekli eğitim ve kendini geliştirme ortamı sağlamak,

  • İşçi sağlığı ve güvenliği açısından sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak,

  • Çalışanların performanslarını değerlendirmek ve çalışanları teşvik edici sosyal faaliyetlerde bulunmak,

  • İşyerinde işçi ve işveren arasındaki iş birliğini ve çalışma barışını sağlayarak işçi-işveren arasında çıkacak uyuşmazlıkları dostça çözümlenmesine çalışmak,

 
Çalışanlarımızın işe alımlarından başlayarak eğitim, ücret, kanun ve yönetmeliklerle sahip oldukları haklarına saygılı olmayı ve korumayı görev biliyoruz.

©2020- Aydos Yapı Kimyasalları San. ve Tic. Ltd. Şti. Tüm Hakları Saklıdır. TTR BİLİŞİM